Tillgänglighet för kvarteretodlan.se

Det kommunala bolaget Södra Munksjöns Utvecklings AB i Jönköping äger och står bakom den här webbplatsen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun. Vi jobbar ständigt för att webbplatsen ska kunna användas av så många som möjligt.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport och beskriver hur www.kvarteretodlan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan påtala brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen har nyligen byggts om för att anpassas till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför är webbplatsen tillgänglighetsanpassad i en stor utsträckning. Se avsnittet innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information och detaljer om detta.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Kvarteretodlan.se är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nedan beskriver vi vad som ännu inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Punkten/ punkterna nedan listar webbplatsens i nuläget kända tillgänglighetsproblem som vi jobbar på att förbättra.

  • Eventuellt problem med vissa delar av Sitevisions standardmoduler för formulär.

Vi hoppas att Sitevision åtgärdar problemet så snart som möjligt i kommande uppdateringar.

Problem som ännu inte är kända för oss planerar vi att åtgärda löpande så fort vi får kännedom om dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi har försökt att bygga den här webbplatsen för att undvika tillgänglighetsproblem. Men kanske har vi missat något? Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav - meddela oss så vi får veta var problemet finns. Om du behöver innehåll från www.kvarteretodlan.se som inte är tillgängligt för dig än får du också gärna höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig så gott vi kan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är de som ansvarar för tillsyn av webbplatser och till dem du anmäler bristande tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning via digg.se/tdosanmalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och framföra din kritik.