Visionsbild av en del av den framtida Skeppsbroparken i Skeppsbron. I bakgrunden syns Munksjön, gräs, grönska, blommande och gröna träd och människor i parken. I förgrunden syns tonåringar på en bänk och lekande barn.

Stads­utveckling

Kvarteret Ödlan är en del i stadsutvecklingen av Södra Munksjön och ”föddes” ur viljan att hålla liv i nya stadsdelen Skeppsbron under den tid som byggnation och utveckling pågår.

Södra Munksjön och Skeppsbron

Runt sjön Munksjön i Jönköping pågår just nu ett stort stadsomvandlingsprojekt. Området som kallas Södra Munksjön är 300 hektar stort och ska bland annat ge Jönköping bostäder för 20 000 – 25 000 personer och rum för 11 500 arbetsplatser. Stadsutvecklingen pågår under en lång tid och området kommer delas upp i flera nya stadsdelar. Skeppsbron är en av de stadsdelar som byggs just nu. Läs gärna mer om stadsutvecklingen i Södra Munksjön här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håller liv i området

Man kan säga att Kvarteret Ödlan föddes ur viljan att hålla liv i nya stadsdelen Skeppsbron under den tid som byggnation och utveckling pågår. Att ge plats för natur och kultur tidigt i stadsutvecklingen var också en stark vilja. Därför blev resultatet att skapa en mötesplats för natur och kultur som är öppet för alla. Huset ska också vara en platsmarkör för att väcka intresse kring stadsutvecklingen. Därför finns ofta inslag av stadsutveckling i programmet samt information och kommande stadsdelen Skeppsbron på Kvarteret Ödlan.

Plats för en grönskande park

På den plats där Kvarteret Ödlans finns just nu kommer det på sikt bli en stor grönskande park. Det har därför alltid varit tydligt att verksamheterna som finns på Ödlan idag inte är där permanent, utan tillfälligt under ett par år. Men även i den kommande staden behövs platser för kultur- och naturliv, så det är fullt möjligt att Kvarteret Ödlan kommer leva vidare, men på en annan plats och kanske i en annan form, även i framtiden.

Kvarteret Ödlan är ett samverkansprojekt mellan Södra Munksjön Utvecklings AB som driver stadsutvecklingen i Södra Munksjön och kultur- och fritidsförvaltningen på Jönköpings kommun.

Länkar