Text i blått, gult och rött där det står"Luften är fri - Friluftlivets år".

Friluftslivets år 2021

2021 är Friluftslivets år - en del av projektet Luften är fri. Friluftslivets år kommer märkas av på Kvarteret Ödlan med vissa händelser och arrangemang kopplade till temat.

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. En målsättning är att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare.

Håll koll i vår evenemangskalender för att upptäcka aktiviteter som är kopplade till friluftslivets år.

Läs mer om Luften är fri och Friluftlivets år här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.