Kvinna paddlar i gul kajak på Tabergsån i Jönköping. Runt kvinnan syns grön vegetation.

Natur

Kvarteret Ödlan är en knutpunkt för Jönköpings centrala natur- och friluftsliv. I närområdet finns fyra naturreservat som erbjuder upplevelser för både kropp och själ.

Nära till naturreservat och friluftsliv

Kvarteret Ödlan fungerar som ett slags tillfälligt ”Naturrum” och är en naturlig utgångspunkt för friluftsliv i våra fyra centrala närliggande naturreservat. Huset ligger placerat precis vid Munksjön där du hittar roddbanor och en kabelpark för vattenskidåkning. Här finns också möjlighet till fiske, en brygga där du kan ta en flottetur eller lägga i en kanot och paddla upp för den magiska Tabergsån.

Lära av naturen

På Kvarteret Ödlan hittar du ofta kunskapslyftande utställningar med koppling till naturen. Exempel på utställningar: Biosfärområdet Östra Vätterbranterna samt Fladdermöss.

I Jönköpings kommun finns bland annat Naturskolan på Upptech Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som jobbar med undervisning och fortbildning i utomhuspedagogik. En tanke är att Kvarteret Ödlan ska kunna fungera som en länk till Naturskolan och annan pedagogisk utomhusverksamhet framöver.

Knutpunkt för blå och gröna stråk

Kvarteret Ödlan knyter symboliskt ihop de centrala gröna och blå stråken i Jönköping. Även i den framtida stadsutvecklingen av Södra Munksjön (som Kvarteret Ödlan är en del av) är det viktigt att utveckla naturområden, parker och gröna- och blå stråk för att knyta ihop de båda sjöarna Munksjön och Rocksjön. Inte bara för människor utan även de djur som f­inns där. Särskilt viktigt är att knyta ihop de naturliga, unika grönområden som ­finns runt Rocksjön och vid Tabergsåns mynning.

Vad är Kvarteret Ödlan?

Kvarteret Ödlan har skapats för att hålla liv i området under den tid som byggnation och utveckling av den nya stadsdelen Skeppsbron pågår. En mötesplats för natur och kultur som är öppet för alla. En platsmarkör för att väcka intresse kring stadsutvecklingen.

Kvarteret Ödlan är ett samverkansprojekt mellan Södra Munksjön Utvecklings AB och kultur- och fritidsförvaltningen på Jönköpings kommun.

Länkar