12 mars 15:00 - 17:00

-

Ulla Frid, Bernt Lindqvist, Gunnar Andersson och Leif A Jansson

Gratis

Redan grottmänniskor lär ha samlats runt lägerelden och berättat för varandra. Vi blåser liv i traditionen i vår moderna tid!

Alla åldrar är välkomna att lyssna och själva berätta om intressanta ting, där ett ämne ofta hakar i ett annat på ett naturligt sätt. Vi träffas söndagen den 12/3 kl. 15-17.

Kom med och upptäck hur det muntliga berättandet kan berika tillvaron!

Ingen anmälan.

Ulla Frid, Bernt Lindqvist, Gunnar Andersson och Leif A Jansson