17 november 17:30 - 19:30

-

Jönköpings kommun

Gratis

Friluftsforum är ett möte där föreningar, organisationer, naturturismföretag, tjänstepersoner, politiker och andra träffas och diskuterar hur vi gemensamt kan utveckla friluftslivet i Jönköpings kommun.

Den nu gällande PLAN FÖR FRILUFTSLIV gäller för perioden 2018-2023. Under Friluftsforum påbörjar vi arbetet med att ta fram en ny plan för friluftsliv. Delta gärna flera personer från samma organisation. Vi eftersträvar en bred representation och hoppas alla som använder naturen som arena vill bidra till att ta fram en ny plan för friluftsliv. Det bjuds på fika och mat under kvällen.

17 november 2022, kl. 17.30-19.30, mingelfika från 16.30.

Sista dag för anmälan är 10 november, anmäl er gärna tidigare.